Βιβλιοθήκη

Η θεωρία, αλλά και η πρακτική των διαπραγματεύσεων αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, δίνοντας έμφαση στις στρατηγικές, αλλά και στις αποτελεσματικές τακτικές της διεξαγωγής τους.
-Στην επιλογή «nego library» υπάρχει μία συλλογή τίτλων, από τα πιο σημαντικά βιβλία για τις σύγχρονες διαπραγματεύσεις, τα οποία κυκλοφορούν στις ΗΠΑ, αλλά και στην Ευρώπη.
-Στην επιλογή «geo library» υπάρχουν οι τίτλοι των βιβλίων που έχει εκδώσει ο Νίκος Χατζής, με έμφαση στην ανάλυση των διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων και των συσχετισμών στρατηγικής ασφάλειας, στο διεθνές σύστημα.